Facet5 profielscan

Facet5 profielscan

Dé vragenlijst voor selectie, coaching, ontwikkeling, teambuilding.

Klare taal en wetenschappelijk onderbouwd!


In 1980 ontwikkeld 

Gebaseerd op 'Big 5' theorie in gedragspsychologie

In 30+ talen

Wereldwijd ingezet.

Wetenschappelijk onderbouwd!

17 families

Heldere gedragsomschrijvingen 

in klare taal.

Premium

Facet5 is de sterktste en helderste online profielscan van dit moment.

Inzichtelijk

Facet5 geeft managers en P&O professionals snel inzicht in hoe medewerkers verschillen in hun gedrag, motivatie, houding en ambitie.

Onderbouwd

Facet5 is wetenschappelijk onderbouwd en doorvetaald naar een aantal veel gebruikte modellen.

Big 5

De 'Big 5'-begrippen uit psychologie vormen de basis: Wilskracht, Energie, Beheersing, Affectie, Emotionaliteit.

Heldere taal

Beschrijving van competenties in kwaliteiten en valkuilen. Overzicht van sterke kanten en ontwikkelgebieden die makkelijk leesbaar zijn gemaakt.

Maatwerk begeleiding

'Handleiding' voor de manager, zodat die de medewerker op maat kan begeleiden en uitdagen.

Teamdynamiek

Verschillen en overeenkomsten in één oogopslag. Start van dialoog: Wat hebben we nodig in het team? Waar hebben we teveel van?

Conficthantering

Snel inzicht in de stijlen van conflicthantering. Hoe reageert het team in tijden van zorg en spanning? Per individu is voorspeld gedrag beschreven.

Selectietool

Tijdig zekerheid realiseren. Wat voor persoon hebben we extra nodig in ons team? Past deze persoon wel in ons team?

Toepassingsgebieden

Teamdynamiek

1. Inzicht in werkvoorkeuren, valkuilen en kwaliteiten van teamleden.

2. Raakvlakken en spanning in de samenwerking. Wat zijn kwaliteiten en valkuilen van het team?

3. Maken van concrete team-ontwikkelafspraken

Instroom

1. Opstellen van voorbeeldprofielen, nadenken over: 'Wie zoeken we nu eigenlijk?'

2. Borging van objectiviteit en kwaliteit in selectieproces.

3. Inzicht in kwaliteiten en valkuilen van kandidaten

Doorstroom

1. Talent herkennen en ontwikkelen.

2. Focus op specifieke leerdoelen en aandachtsgebieden.

3. Loopbaanontwikkeling op diverse vlakken.

4. Input voor functionering- en beoordelingsgesprek.

Ervaringen

Facet5 maakt dat we veel beter met elkaar in gesprek gaan! Je ziet écht iets gebeuren bij de mensen!

Sandra Hofhuis - BSO Wijs!

Facet5 is de Rolls Royce onder de profielscans! Ook om teamdynamiek in kaart te brengen voor verbetering.

Remo Cantatore - Sogeti

The Facet5 comments are spot on! A very powerful tool for thorough insights in team members and team dynamics! 

Anthony Cassano - ASML

Case studies

Case study 1: blauwdruk van het beste team

Meestal starten teaminterventies wanneer prestaties achterblijven. BSO Wijs!, die BuitenSpeel Opvang is, doet dat anders. Zij gelooft in zelf sturende teams op de lokaties. De teams zijn volledig verantwoordelijk voor de naschoolse opvang van kinderen. Inclusief het contact met de ouders en de selectie en aanname van nieuw personeel. Ook pakken de het aannemen en inwerken van nieuwe teamleden aan. Tevens doen zij zelf de planning van medewerkers en buitenspeelactiviteiten met kinderen. Ook regelen de teams zelf Open Dagen en lokale marketing. En ze hebben het enórm naar hun zin, omdat ze hun eigen vestiging volledig zelfstandig runnen.