Facet5 profielscan

Dé profielscans voor gedragsontwikkeling, coaching, selectie.
Op wetenschap (Big 5) gebaseerd, in klare taal geschreven.

Ook voor team 'blauwdruk'.


Anno 1980

Gebaseerd op de 'Big 5' van de gedragspsychologie

In 24+ talen

Vertaald door 'native speaking persons'

17 families

Heldere gedragsomschrijvingen 


Premium

Facet5 is de sterktste en helderste online profielscan van dit moment.

Inzichtelijk

Facet5 geeft managers en P&O professionals snel inzicht in hoe medewerkers verschillen in hun gedrag, motivatie, houding en ambitie.

Onderbouwd

Facet5 is wetenschappelijk onderbouwd en doorvetaald naar een aantal veel gebruikte modellen.

Big 5

De 'Big 5'-begrippen uit psychologie vormen de basis: Wilskracht, Energie, Beheersing, Affectie, Emotionaliteit.

Heldere taal

Beschrijving van competenties in kwaliteiten en valkuilen. Overzicht van sterke kanten en ontwikkelgebieden die makkelijk leesbaar zijn gemaakt.

Maatwerk begeleiding

'Handleiding' voor de manager, zodat die de medewerker op maat kan begeleiden en uitdagen.

Teamdynamiek

Verschillen en overeenkomsten in één oogopslag. Start van dialoog: Wat hebben we nodig in het team? Waar hebben we teveel van?

Conficthantering

Snel inzicht in de stijlen van conflicthantering. Hoe reageert het team in tijden van zorg en spanning? Per individu is voorspeld gedrag beschreven.

Selectietool

Tijdig zekerheid realiseren. Wat voor persoon hebben we extra nodig in ons team? Past deze persoon wel in ons team?

Toepassingsgebieden

inzicht in gedrag

1. Inzicht in kwaliteiten en valkuilen van kandidaten/medewerkers

2. Groeimogelijkheden helder krijgen

3. Borging van objectiviteit en kwaliteit in gesprekken die er toe doen.

4. Opstellen van voorbeeldprofielen voor een functie, nadenkend over: 'Wie hebben we nodig?'

Doorstroom

1. Talenten herkennen en helpen ontwikkelen.

2. Focus op specifieke individuele leerdoelen en aandachtsgebieden.

3. Loopbaanontwikkeling, kansen bieden op diverse vlakken.

4. Input voor kwaliteitsgesprekken die bepalend zijn voor medewerker en manager.

Teamdynamiek

1. Inzicht in de werkcyclus van teams. Van idee naar implementatie: wie doet (het liefst) wat?

2. Valkuilen en kwaliteiten van teamleden.

3. Voorspeld gedrag bij discussies en onenigheid in het team. Wat zijn de kwaliteiten en de valkuilen van het team?

3. Maken van concrete team-ontwikkelafspraken

Ervaringen

Facet5 maakt dat ik veel beter met de medewerker in gesprek ga! Je ziet écht iets gebeuren bij de mensen! ook onderling in de teams!

Sandra Hofhuis - BSO Wijs!

Facet5 is de Rolls Royce onder de profielscans! Ook om teamdynamiek in kaart te brengen voor verbetering.

Remo Cantatore - Sogeti

The Facet5 comments are spot on! A very powerful tool for thorough insights in team members and team dynamics! 

Anthony Cassano - ASML

Case studies

Case study 1: Teamprofielen (bso wijs!)

Meestal starten teaminterventies wanneer prestaties achterblijven. BSO Wijs!, die BuitenSpeel Opvang is, doet dat anders. Zij gelooft in zelforganiserende teams op de locaties. De teams zijn volledig verantwoordelijk voor de naschoolse opvang van kinderen. Inclusief het contact met de ouders. Ook pakken ze het inwerken van nieuwe teamleden zelfstandig aan. Tevens doen zij de planning buitenspeelactiviteiten met kinderen en locale evenementen. Ook regelen de teams zelf Open Dagen en locale marketing. En ze hebben het enórm naar hun zin, omdat ze hun eigen vestiging zelfstandig runnen.

Tele2

Case study 2: elkaar begrijpen (Tele2)

Wanneer medewerkers met een focus op techniek moeten samenwerken met een ander, gaat dat vaak ik 'bits en bytes'. Niet iedereen zit op die golflengte. Als coach bij Tele2 kom ik regelmatig tegen dat de manager en de medewerker ergens onderling de aansluiting niet genoeg maken. Maar ook wanneer de mederwerker 'niet snapt' dat er op een bepaalde manier op hem gereageerd wordt. Facet5 is in deze een ideaal hulpmiddel om elkaar te leren begrijpen, hun te helpen 'dezelfde taal' te leren spreken, onderling verhelderende vragen te leren stellen. Niet omdat het moet, maar omdat het kán. 

ASML support

case study 3: Begrijpt de klant mij? (asml)

Ook bij ASML is de technicus gefocust op het zo goed mogelijk laten werken van de kostbare chipmachines. In 2016 en 2017 mocht ik diverse keren naar respectievelijk Zuid-Korea, Taiwan, Ierland en Texas U.S.A. om daar engineers meer inzicht te geven in de onderlinge samenwerking.

Iedere chipmachine heeft permanent 36 engineers actief op 24/7 basis. Technische problemen los je niet zo maar op. Dat kan best gebeuren met 1 of 2 keer een ploegenoverdracht. Dan kan er in de communicatie wel eens wat gemist worden; bij teamleden onderling, maar ook van engineer richting klant. De profielscans en de teamrapportages maakten het voor teamleden inzichtelijk hoe zij zich, onderling en naar de klant toe, beter te begrijpen konden opstellen.

Hoe werkt Facet5 dan?

De big 5 uit de gedragspsychologie

De kandidaat vult een online vragenlijst in van 106 stellingen/afwegingen. Dit duurt plm. 25-30 min. 

De rapportage van Facet5 bestaat uit 18 pagina's met daarin uitslagen en uitleg middels frequent toegepaste en gangbare HR methodieken: Kernkwadranten, Competenties, leiderschapsstijlen, werkvoorkeuren. En alles met gebruikmaking van de Big 5 uit de gedragspsychologie.


De ervaring leert dat in de methodiek van Facet5 in één factor zeer onderscheidend is van andere profielscans: Emotionaliteit. Deze wordt als een aparte factor naast de andere 4 factoren gezet. Want Emotionaliteit bepaalt op welke wijze de kandidaat met spanning en bezorgdheid omgaat, oftewel: wat is zijn stressgevoeligheid en op welke wijze is die van invloed op de andere 4 factoren?


Na het invullen van de Facet5 profielscan volgt een persoonlijk gesprek met de kandidaat ter verheldering, toelichting. Maar ook om verder te achterhalen 'hoe het verder bij de kandidaat werkt'.

Big 5 factoren

blauwdruk van je team

De samenstelling van je team kan bepalend zijn voor de efficiëntie, doelgerichtheid, maar ook profilering intern en extern. Afhankelijk van de beroepsgroep zie je verschillen in het 'karakter' van teams. Zie hiernaast de vergelijking met dieren (naar Thomas Killman)

De scans van de teamleden gezamenlijk vormen een blauwdruk van het totaal. Welke teamleden zijn op hun sterkst in de 4 stadia van de workflow: Oplossingen bedenken, toetsen op haalbaarheid, besluitvorming en implementatie. Maar ook: wie heeft wát te ontwikkelen?


Thomas Kilmann conflictmodel
arrow_drop_up arrow_drop_down